zmień rozmiar czcionki: aA aA aA

Witamy na stronie KKRRiT 2008


W imieniu Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2008, która odbędzie się w dniach: od 9 do 11 kwietnia 2008 roku we Wrocławiu.


Organizatorem KKRRiT 2008 jest Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej


we współpracy z


Fundacją Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska

Zakładem Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu
Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego


Instytut łączności

Honorowy patronat nad konferencją
objęła Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
pani Anna Streżyńska

Anna Streżyńska

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2008 będzie już ósmym z kolei spotkaniem naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, a także pracowników firm telekomunikacyjnych, doktorantów i studentów, zainteresowanych rozwojem radiokomunikacji, radiofonii i telewizji w Polsce. Konferencja KKRRiT już na stałe wpisała się w kalendarz i ma ugruntowaną pozycję w gronie pracowników nauki, projektantów, producentów, operatorów i użytkowników sprzętu radiokomunikacyjnego i telewizyjnego. Od 2001 r. jest to konferencja przechodnia, która jest cyklicznie organizowana kolejno w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie. W 2008 roku miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć i wymiany doświadczeń będzie po raz drugi Wrocław.Cele konferencji:
  • przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych oraz trendów rozwojowych w zakresie radiokomunikacji, radiofonii, telewizji oraz usług multimedialnych i bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu,
  • prezentacja najnowszych krajowych i światowych wdrożeń systemów radiowych oraz usług
  • wymiana doświadczeń i integracja producentów, dostawców urządzeń, dostawców usług, integratorów systemów, operatorów sieci, jednostek łączności administracji ze środowiskiem naukowo-badawczym.


Tematy przewodnie konferencji:
  • Szerokopasmowy bezprzewodowy publiczny dostęp do Internetu
  • Bezprzewodowe sieci sensoryczne
  • Łączność bezprzewodowa w kopalniach

Aktualności

Podsumowanie konferencji

Wyniki konkursu zorganizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszy referat wygłoszony przez młodego autora są dostępne na stronie fundacji

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską 2007 dostępne są na stronie fundacji

Kolejne konferencje organizowane przez PWr w 2008:

www.emc.wroc.pl
www.bblowcost.pwr.wroc.pl
Copyright © 2007 by Politechnika Wrocławska
Wszelkie uwagi na temat działania strony, proszę wysyłać do webmastera - Tunker